JK小精灵写真图片39Psukki可儿爱尤物

JK小精灵写真图片39Psukki可儿爱尤物

夏脉者心也,南方火也,万物之所以盛长也。按,虚里跳动,最为虚损病本,故凡患阴虚劳怯,则心下多有跳动,及为惊悸慌张者,是即此证。

 痈,壅也,即新起微肿状。足阳明上至髀关,其内行者由气街入腹里,属于胃,散于脾,上通于心,循咽出于口,上,入承泣之次,系目系,为目下纲,以合于阳明本经也。

小肠属丙火,与心为表里,小肠不足,则气通于心。 如此罅漏,不一而足。

五脏坚固,血脉调和,肌肉解利,皮肤致密,营卫之行,不失其常,呼吸微徐,气以度行,六腑化谷,津液布扬,各如其常,故能长久。季胁,小肋也,在胁下两旁,为肾所近,故自季胁之下皆尺内主之。

阴主藏而太阴卫之,故曰“关蛰”。此虽以女子为言,然男子溺孔亦在横骨下中央,第为宗筋所函,故不见耳。

手太阳内行之脉,别于肩解,入腋走心,系于小肠,皆自上而下,自外而内,故曰“指地”。五脏传遍,于法当死。

Leave a Reply